Artikler

Akupunktur i Danmark og i det danske sundhedssystem

(sponsoreret indhold)

Hvert år modtager flere og flere mennesker akupunkturbehandling og tallet er steget støt siden 2010, hvor akupunktur for første gang viste sig at være den mest anvendte alternative behandlingform i Danmark. Undersøgelser viser, at en stor andel af kvinder i alderen 45-65 år vælger at indgå i behandlingsforløb i forbindelse med hormonelle ubalancer, mens både mænd og kvinder opsøger behandling i forbindelse med forskellige lidelser i bevægeapparatet og smerter i kroppen. Op mod 20% af alle akupunkturbehandlinger retter sig mod de store folkesygdomme som fx migræne, stress eller fordøjelsesproblemer.

Indenfor det danske sundhedsvæsen tilbyder flere og flere sygehuse akupunktur. Der foretages løbende forsøg, der skal kortlægge akupunkturens forskellige effekter, både som et tilskud til den traditionelle medicinske og kirurgiske behandling, og som enkeltstående behandlingsform ved en række lidelser. I 2008 anvendte hvert tredje danske sygehus akupunktur og over halvdelen af alle offentligt støttede rehabiliterings- og rusmiddelinstitutioner benytter sig i dag af alternative behandlingsformer.

I sundhedsvæsenet bruges akupunktur for eksempel ved:

·   Fertilitetsbehandling

·   Smertelindring under fødsel

·   Afhjælpning af medicinbivirkninger

·   Kvalme- og smertestillende effekt på opvågningsafdelinger efter operation

·   På kræftafdelinger til afhjælpning af generne ved kemoterapi

·   I psykiatrien, fx i forbindelse med beroligelse af patienter

·   Privatpraktiserende læger tilbyder desuden ofte akupunktur i behandling af kroniske smertelidelser

Har du brug for mere information om akupunktur og akupunkturens udbredelse i det danske sundhedssystem, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandlings hjemmeside: www.srab.dk

Kommentarer lukket til Akupunktur i Danmark og i det danske sundhedssystem